Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 43
Limniske 1
Terrestriske 42
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 7
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder