Flatkjevegullveps Chrysis leptomandibularis er en svært sjelden art som kun er funnet to ganger i Skandinavia. Den ble først funnet i Finland i 1942, inntil den i 2015 også ble funnet i Norge ved Aremarksjøen i Østfold. Arten ligner hagegullveps C. angustula i kroppsform, farge og punktur, men hunnen er lett å skille fra denne på de bladtynne mandiblene. Verten er trolig murervepsen Symmorphus debilatatus, som interessant nok ennå ikke er påvist i Norge.

Flatkjevegullveps Chrysis leptomandibularis, bakkroppens underside. Til venstre en hann, til venstre en hunn. Skala = 1 mm.

Flatkjevegullveps Chrysis leptomandibularis, hunn. Hodet sett fra siden. Skala = 1 mm.

Flatkjevegullveps Chrysis leptomandibularis, hann. Hodet sett fra siden. Skala = 1 mm.

Forvekslingsart

Arten ligner hagegullveps Chrysis angustula i kroppsform, farge og punktur, men hunnen er lett å skille fra denne på de bladtynne mandiblene. 

Vertsart

Verten til flatkjevegullveps er trolig murervepsen Symmorphus debilatatus, som interessant nok ennå ikke er påvist i Norge.

For more information, please see the English species page