Her finner du artiklene bak NiN-systemet versjon 2 og andre publikasjoner som kan være til hjelp i bruken av det.

Systemdokumentasjon

Systemkjerne

Her finner du prinsippene som ligger til grunn for oppbyggingen av NiN-systemet. Artikkelen beskriver inndelingen i naturmangfoldnivå, gradientanalyseperspektivet og generelle prinsipper for typeinndeling både på natursystem- og landskapsnivå.

Artikkel 1 – NiNs systemkjerne – teori, prinsipper og inndelingskriterier.pdf (9.5 MB)
Natursystem

Denne artikkelen tar for seg typeinndeling og beskrivelsessystem for natursystemnivået. Terminologi, teorien bak inndeling i hovedtyper og grunntyper og beskrivelser av lokale komplekse miljøvariabler finner du her.

Artikkel 3 – Natursystemnivået – typeinndeling og beskrivelsessystem (versjon 2.1.0).pdf (7.2 MB)

Kartleggingsveiledere

Oversettelsesnøkler

Rapporter fra forskning og utvikling

Andre publikasjoner

Landskap

En lett innføring i landskapstypenivået. Beskriver blant annet hvordan landskapstypene oppstår i kombinasjoner av trinn langs ulike komplekse landskapsgradienter.

NiN Landskapstyper - en kort innføring.pdf (1.4 MB)
Natursystem

En innføring i NiN, med fokus på natursystemnivået. Publikasjonen er fra lanseringen av NiN 2.0 i 2015.

Natur i Norge - en innføring i teorien og systemet.pdf (5 MB)