Liten billeslørsopp er én av tre små, mørkebrune slørsopparter i seksjon Brunnei som vokser i sandfuruskog; det vil si at denne arten tilhører samme gruppe som mørkebrun slørsopp Cortinarius brunneus.

Kjennetegn

Hatten til liten billeslørsopp er 0,5–2,5 cm bred, hvelvet eller kjegleformet til utbredt puklet, og den kan være fint innvokst trådet. Den er hygrofan, og som fuktig er den mørkebrun til nesten svartbrun. Skivene er også mørkebrune, og middels tette til noe fjernstilte.

Stilken er 2–5 x 0,2–0,4 cm, jevntykk, med svært flyktig, blekt velum. Den er først gråblekt fibret, senere blir den brun til mørkebrun. Den har ingen spesiell lukt. Sporene er smalt dråpeformete, 7,5–9 x 4,5–5 µm, middels vortet, og mørke i fargen.

Det er i senere tid (Liimatainen et al. 2017) også beskrevet en annen, nærstående art til liten billeslørsopp Cortinarius carabus; nemlig C. subcarabus, observert fra tørr furu (og gran-)skog, inkludert sandfuruskog, og gjerne på forstyrrete steder. Denne er foreløpig kjent fra noen få steder i Finland, samt ett funn fra Sverige (Jemtland). Eventuelle morfologiske forskjeller fra C. carabus er ikke kartlagt. Det antydes at C. subcarabus kan være videre utbredt og hittil oversett i Fennoskandia. Den bør dermed også kunne finnes i Norge.

Habitat og utbredelse

Liten billeslørsopp er knyttet til sandfuruskog, men den er i våre naboland også rapportert fra mindre tørkepregete furuskoger, ofte i lave mosematter eller langs stier. Arten ble beskrevet i 2009, den er liten og anonym, med nesten alle nordiske funn gjort av de finske forskerne som beskrev den.

Reell utbredelse her til lands er nok mye større enn de få funnstedene vi kjenner per 2021 på Sørøstlandet. Arten bør spesielt være videre utbredt i sandfuruskogsområdene, og kanskje også utover dette. Stor tetthet av funn i Tornedalsområdet indikerer for eksempel at den burde være utbredt i sandfuruskogene i Finnmark. Denne arten er angitt som vanlig i Finland. Videre er den funnet i Estland, og DNA-analyser har påvist at den også finnes i Nord-Amerika.

Forvekslingsarter

De to artene som er mest nærliggende å forveksle med liten billeslørsopp er billeslørsopp Cortinarius coleoptera og Cortinarius cicindela. Billeslørsopp er mer rødbrun og har mindre og rundaktige sporer enn liten billeslørsopp. Cortinarius cicindela har noe bredere, og sterkt vortete sporer, og dens typiske økologi er i torvmoser i furumyrskog eller gransumpskog, eller i lokale fuktige forsenkninger i ellers tørrere barskog. Tyttebærslørsopp Cortinarius glandicolor er både større og har større og annerledes sporer enn C. carabus. Opplysningene på denne siden er hentet fra blant annet Niskanen et al. (2009).