Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 409
Limniske 0
Terrestriske 409
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 191
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder