En art med syv armer som er lysebrun på oversiden, og hvitaktig på undersiden. Marginalplatene er ikke markante. 4-5 lange pigger som stikker ut fra siden. Piggklasene på oversiden er små og runde.

En ganske stor sjøstjerneart, og med syv armer. Markante pigger marginalt.

Kjennetegn

Sugeføttene på armspissen har utviklet reseptorer som gjør sjøstjernen i stand til å registrere ulike kjemiske signaler i vannet.

Den har syv armer, og er lysebrun på oversiden, og hvitaktig på undersiden. Marginalplatene er ikke markante, men den har 4-5 lange pigger som stikker ut fra siden, fra de nedre marginalplatene. De to øverste piggene er lengst. Piggklasene på oversiden er små og runde.

Utbredelse

Arten finnes fra fjæra ned til 400 m dyp (Clark & Downey 1992). Det er en sørlig art som er utbredt fra Møre og Romsdal fylke og sørover langs norskekysten (Brattegard 2001).

Arten er ellers registrert fra Nord-Atlanteren og Middelhavet sør til Kanariøyene, Azorene og Kapp Verde-øyene (Clark & Downey 1992; www.marinespecies.org).

Levesett

Skjørstjerne er som navnet sier en skjør stjerne, og ofte finner man den med armer av ulik lengde fordi noen har brukket av. Den finnes på grus og sandbunn, ofte nedgravd. Den er også observert på bergvegg under dykking. Den spiser ofte andre pigghuder, særlig kråkeboller og slangestjerner (Brun 1972).

Forvekslingsarter

Ludia sarsii likner på Luidia ciliaris, men L. sarsii har fem armer og L. ciliaris har syv armer. Den kan også likne på Astropecten irregularis, men de kan skilles ved at A. irregularis har markerte marginalplater. L. ciliaris kan dessuten bli veldig stor, og individer over en halv meter i diameter er registrert (opptil 63 cm).

Arten tilhører ordenen Paxillosida som ikke har sugeskive på sugeføttene. De er gjerne spiss- eller knottformet.