Oransje eller lyserød art med fem armer. Oversiden dekket med piggklaser. Markante marginalplater med små korn, hvorav de øvre platene er kortere enn de nedre. 3 furepigger.

Michael Sars fant denne arten på en tur til Lofoten og Finnmark sommeren 1849, og beskrev den i 1851.  

På undersiden har den lange, markante marginalplater som går nedover mot furen hvor sugeføttene sitter. På adambulakralen sitter det en liten gruppe med små pigger. 

Kjennetegn

Undersidens mønster er lett gjenkjennelig, og arten har 3 furepigger.

Oversiden er dekket med piggklaser (paxiller) på opptil 30+ pigger per klase for de største individene. 

​De øvre- og nedre marginalplatene er markante, og alternerer (sees best fra siden).

Denne sjøstjernen har fem armer og er oransje eller lyserød. Oversiden er dekket med pigg-klaser, paxiller, på opptil 30+ pigger per klase for de største individene. Markante marginalplater hvor den øvre er mye kortere enn den nedre, og øvre- og nedre plate flere steder alternerer. Marginalplatene er dekket av små korn, ikke pigger. På undersiden ser man lange, markante marginalplater som går nedover mot furen med sugeføtter. Adambulakralen med en liten gruppe av små pigger. 3 furepigger. Arten blir ca. 7 cm i diameter i Atlanteren, og 9 cm nord i Stillehavet.

Utbredelse

Arten er registrert fra 35-2470 m dyp (Clark & Downey 1992). I Norge er den registrert fra Vestlandet og nordover til Finnmark (Brattegard 2001), også fra Svalbard (Piepenburg m.fl. 1996).

Arten er registrert i Vest-Atlanteren fra Arktis sør til Delaware, Labradorkysten. Den er også registrert fra Færøyene (Clark & Downey 1992;  www.marinespecies.org).

Levesett

Det er ikke så mye man vet om kostholdet til L. arcticus, men det er funnet foraminiferer, mye sediment og skjell i magesekken (Gale m.fl. 2013).

L. arcticus er en av få sjøstjernearter som er funnet å gjemme eggene sine under piggklasene på oversiden (Rivadeneira m.fl. 2017).

I en studie fra Færøyene ble arten funnet hyppigst rundt 500 m dyp, og i vannmasser med en temperaturer på 4,5°C (vektet dyp og temperatur) (Ringvold & Andersen 2015). L. arcticus er funnet på 2400 m dyp i Færø-Shetland kanalen,- den dypeste registreringen av sjøstjerner ved Færøyene (Bell 1892; Ringvold & Andersen 2015).

Forvekslingsarter

Det er bare beskrevet en art innen denne slekten fra Atlanterhavet.