Kamfotedderkopper er en stor og mangfoldig familie som har fått navnet sitt fordi de har sagtannete hår på bakerste foten.

Kjennetegn

Kamfotedderkopper (Theridiidae) har sagtannete hår på foten på det bakerste beinparet.

Underleppa er ikke oppsvulmet i forkant hos kamfotedderkopper (Theridiidae).

Kamfotedderkopper er meget små til mellomstore edderkopper, 1,25 til 7 mm lange. De fleste artene har tydelig mønster, selv om det finnes noen uten mønster, avhengig av art. De har sagtannete hår på foten, på det siste beinleddet på det bakerste beinparet, men disse hårene kan være reduserte eller mangle hos mange hanner og små arter. Underleppa er ikke oppsvulmet i forkant, i motsetning til edderkopper i familien grotteedderkopper (Nesticidae) som også har sagtannede hår på foten på det bakerste beinparet. Noen ganger kan det også være vanskelig å skille kamfotedderkopper med mønstret bakkropp fra arter i familiene kjeveedderkopper (Tetragnathidae), hjulspinnere (Araneidae) og mattevevere (underfamilie Linyphiinae i familien Linyphiidae). En kan da sjekke om beina har mange pigger eller ikke, siden kamfotedderkoppene ikke har det i motsetning til de andre familiene nevnt over. Arter av kamfotedderkopper som ikke har mønster, men er jevnt grå eller sorte, kan være vanskelige å skille fra familien dvergedderkopper (underfamilie Erigoniinae i familien Linyphiidae). Da må man se nærmere på små kjennetegn, som på de sagtannede hårene på foten på det bakerste beinparet eller på om underleppa er oppsvulmet i forkant, noe den er hos dvergedderkoppene.

Levested og økologi

Ettersom kamfotedderkopper er en familie med mange arter, kan man også finne disse i flere forskjellige livsmiljøer, avhengig av art. Felles for de fleste av artene er at de lager et uregelmessig nett bestående av mange enkelttråder på kryss og tvers med limdråper.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Brynkamfotedderkopp Theridion varians.