Gaupeedderkopper er raske jegere med kraftige pigger på beina.

Kjennetegn

Øynene til gaupeedderkoppene (Oxyopidae) er plassert i et karakteristisk heksagonalt mønster.

Gaupeedderkopper er mellomstore edderkopper med øynene i et karakteristisk heksagonalt mønster. Karakteristisk er også de kraftige lange piggene de har på alle de lange beina, samt måten de står på, med de tre fremre benparene trukket over forkroppen. De er som regel brunlig i farge, med noe mønster på både for- og bakkroppen. Gaupeedderkopper kan minne om ulveedderkopper, både i form og størrelse, men de kraftige piggene på beina og øyestillingen skiller disse to edderkoppfamiliene fra hverandre.

Levested og økologi

Gaupeedderkopper lager ikke fangstnett, men er dagaktive jegere. De kan løpe raskt, men også hoppe på og overfalle sine byttedyr, og det er slik de har fått navnet sitt. Hunnen fester eggkokongen i den lave vegetasjonen og vokter den der.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge