To individer av Parastenocaris brevipes ble registrert i torvmose nær strandkanten til en lokalitet øst for Oslo i 2012.

Nøkkelkarakterer

Parastenocaris brevipes er en liten, ormlignende harpactoide. Benparene er korte, men med avlange segmenter. Ytre del (exopod) av benparene 1, 2, 4 er 3-leddet, mens det tredje benparet er 2-leddet. Indre del (endopod) av det første benparet er 2-leddet og like lang som den ytre delen, mens den hos de tre neste benparene (2–4) kun har ett ledd og er kortere en ytre del. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er nesten ikke synlig. Kjønnsåpningslappen (operculum) er stor og med en glatt kant, mens det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er smalt, 3–4x lengre enn det er bredt. Den første antennen (antennule) består av syv ledd.

Hunn: Lengde 0,50–0,60 mm

Hann: Lengde 0,50–0,60 mm

Økologi og utbredelse

Parastenocaris brevipes ble registrert i en lokalitet øst for Oslo i 2012 der to individer ble funnet i torvmose nær strandkanten. Også tidligere er arten rapportert fra en lokalitet på Østlandet (Enckell, 1969). Arten er utbredt i Palearktis og Nearktis. Den er oftest assosiert med torvmose Sphagnum, men er også funnet på sand og steinbunn i litoralsonen til innsjøer.

Forvekslingsarter