Chrysoperla pallida er kjent fra ett eneste norsk individ.

Kjennetegn

Vimeo video: Chrysoperla pallida

Lydopptak fra et norsk dyr fanget i Oslo. Lyden beskrives i internasjonal litteratur som "Cc2/slow-motorboat".

Svært lik C. carnea, og karakterer som ikke nevnes her er ikke vesentlig forskjellige fra dennes. C. pallida har hode med tydelig, men smal, brun stripe på kinnet (gena) og foran øyet. Med kun en liten, mørk flekk forrest på det leddet som maxillepalpen er festet til (stipes). Maxillepalpene enten uten markeringer eller med en mørk stripe på oversiden. Antennene er kortere enn forvingen. Både for- og bakkroppen med lys midtstripe. På forkroppssidene er det relativt lange, lyse hår, mens på ryggsiden er de kortere og mørkere, ofte i noen grad iblandet lysere hår. Forvinger med tverribbene i den indre delen grønne eller brune, og med en brun flekk i hver ende; lengderibbene grønne. Bakkroppen med lyse hår på bakre del av undersiden. ”Leppen” på de bakre sternittene (S8 og S9) hos hannen kort og smal, med korte, lyse hår. Beina er gulgrønne og klørne har en nokså smal utvidelse ved basis. Forvingelengde 11,5–14 mm.

Forvekslingarter

Levevis

I vekstsesongen er C. pallida hyppigst forekommende i trær og busker langs skogkanter og i bebygde strøk. Den finnes sjelden eller aldri på dyrket mark. Arten trekker i svært liten grad i forbindelse med at den inntar overvintringsplassene.

Livssyklus

Eggene legges i april og mai. I nord legges de enkeltvis, men lenger sør i Europa legges de i mer eller mindre samlete grupper. De voksne dyrene overvintrer, bl.a. i bygninger. Larvene lever av små insekter, mens de voksne i hovedsak spiser honningdugg og nektar. Det hender at de også spiser pollen, eller at de får i seg pollen som har festet seg i deres flytende føde.

Utbredelse

Foreløpig er denne arten bare kjent i ett eneste eksemplar her til lands – en hann som ble funnet innendørs i Oslo i slutten av september 2016 (leg. K.M. Olsen), og som ble sendt levende til USA. Denne ble der lokket til å ”synge”, og sangen levnet ingen tvil om artstilhørigheten. Den er ikke funnet i de øvrige nordiske landene, men har en nokså vid utbredelse sørover i Europa, østover inn i Kaukasus (inkl. Georgia og Armenia). Den er også funnet i Nord-Iran.