Chrysotropia ciliata finnes ofte i løvskogsmiljøer nær bekker og innsjøer.

Kjennetegn

Både hode, forkropp og bakkropp er lysgrønne eller hvitgrønne og uten svarte flekker eller tegninger. Dette er en av få gulløyearter som har symmetriske mandibler, dvs. med en liten tann innenfor tuppen på både høyre og venstre mandibel. Øvrige arter, bortsett fra Nineta-artene, har ekstra tann kun på venstre mandibel. Antennene er blekt gulgrønne. Vingene er korte og brede, med et ganske bredt costalfelt, og costa er forsynt med lange, mer eller mindre utstående hår. Lengderibbene er hvitgrønne, mens alle tverribbene i costalfeltet og mange av de øvrige tverribbene er svarte. Hårene på tverribbene i costalfeltet er lange og peker i begge retninger. De når inn over midten av cellene, hvor de ofte "overlapper" med hårene fra naboribben. Bakkroppen alltid uten lys midtstripe. Hannene har sterkt forlengete genitalier, i motsetning til ande gulløyer. Forvingelengde 11–17 mm.

Forvekslingsarter

C. ciliata skilles ganske lett fra øvrige gulløyer ved hjelp av de meget lange hårene på costa, som både er lengre og mer utstående enn på andre gulløyer. Den kan imidlertid ved første øyekast forveksles med Cunctochrysa albolineata, men hos denne finnes et par små, tydelige svarte flekker under øyet. Hos C. ciliata er hodet helt uten svarte flekker eller tegninger. Det er også mulig å forveksle den med artene i C. carnea-komplekset, men disse har smale vinger og alle ribbene, også tverribbene, er grønne.

Levevis

Finnes på fuktige og vegetasjonsrike steder i løvskoger, skogkanter, glenner og lysninger, gjerne på delvis skyggefulle lokaliteter tett ved innsjøer og vannstrenger. Forekommer sjelden i byer og tettbygde strøk. Larvene spiser bladlus og andre små insekter, mens de voksne lever av pollen, nektar og honningdugg. Arten kan bankes ned fra mange forskjellige løvtrær og busker, som f.eks. eik, bøk, or, ask og hassel, og den kommer også til lys. Tetthetene svinger ofte – den kan opptre i relativt tette bestander, men masseopptredener er ikke kjent.

Livssyklus

Eggene legges i små grupper, men på hver sin lange, tynne stilk, på undersiden av blader eller på små kvister. De klekker etter et par uker, og deretter følger tre larvestadier. Utvokste larver dekker seg til med rusk og rask, som, i større grad enn hos andre kamuflerte gulløyelarver, skjuler nesten hele kroppen. I løpet av høsten spinner larven en silkekokong, hvori den overvintrer som prepuppe. Den forpupper seg påfølgende vår, og puppetiden varer et par uker. De voksne dyrene kan finnes på vingene fra begynnelsen av juni til midten av august. Det er én eller to generasjoner i året.

Utbredelse

Det eldste funnet av C. ciliata i Norge er fra Hokksund i Buskerud, hvor den ble samlet 15. juni 1921 (leg. H. Tambs-Lyche). Den er senere funnet flere steder fra Akershus til Vest-Agder. Arten er vanlig i Danmark og utbredt i sørlige deler av Sverige og store deler av Finland. Den finnes ellers i det meste av Europa, og utbredelsen strekker seg videre mot øst gjennom Asia til Korea og Japan. Den ser ut til å være sjelden nord for 60. breddegrad.