Sisyra terminalis er i Norden kun funnet i Sverige og Finland.

Kjennetegn

Hode og forkropp er brungule til mørkt gulbrune og glinsende. Antennene er svartbrune eller helt svarte innerst, mens den ytterste fjerdedelen er kontrasterende blekgul eller gulhvit. Forvingene er lysebrune med svakt gråaktig skjer. Vingekanten og ribbene er noe mørkere enn vingemembranen. Bakvingene er lyse. Antenner, ribber og vingekanter med fine hår. Bakkroppen er lysebrun til svartbrun. Beina er brungule. Forvingelengde 4,5–6 mm. I tredje og siste larvestadium måler larven 1,6–5,6 mm, inklusive munndelene. Antennene har da 11–13 segmenter.

Forvekslingsarter

S. terminalis likner en god del på S. jutlandica, som også har tofargete antenner, men i omvendt rekkefølge, antennene til S. terminalis er lysest ytterst, hos S. jutlandica er de lysest innerst. Antennene hos S. terminalis er også kortere og mer avsmalnende mot spissen, og de enkelte leddene er forholdsvis kortere og bredere enn hos S. jutlandica. Også vingene hos S. terminalis er forholdsvis kortere og bredere.

Levevis

Larvene lever i alle tre stadier som parasitter på ferskvannssvamper. Arten er funnet i elver, innsjøer og tjern, som oftest i små bestander.

Livssyklus

Lite er kjent om artens livssyklus, men en kan anta at den er noenlunde lik de andre svampflueartenes.

Utbredelse

S.terminalis er i Norden bare kjent fra Finland (kun få lokaliteter) og Sverige, hvor det er flere funnsteder nord til 60 °N. Utenfor Norden forkommer arten spredt i Mellom-Europa og i Storbritannia.