Wesmaelius subnebulosus er kjent fra Danmark og de sørlige delene av Norge, Sverige og Finland, men den er ikke særlig vanlig.

Kjennetegn

Hode og forkropp er mørkebrune med en bred gul eller lysebrun midtstripe, og bakkroppen er mørk. Forvingene er klare og gråaktige, mens ribbene har svake, mørke skygger og tegninger. Costalfeltet er ganske smalt. Radius har normalt tre sidegrener, men man finner også eksemplarer med to eller fire grener. Bakvingene er klare med mørkt ribbenett. Forvingelengde 7–10 mm.

Forvekslingsarter

W. subnebulosus kan særlig forveksles med W. nervosus, W. ravus og W. malladai, kanskje særlig W. ravus, se detaljer under W. malladai og i bestemmelsestabellen.

Levevis

Arten kan treffes på mange ulike lokalitetstyper. Den finnes i løvskog, barskog, parker og hager, stort sett alle steder hvor det vokser trær. Den ser ut til å være vanlig i hager, selv i byer. Både voksne og larver lever på både løv- og bartrær, hvor de jakter på små insekter og andre småkryp. Arten kan bankes ned fra trær og busker, og den kommer også til lys.

Livssyklus

Etter paringen legger hunnen egg på grener eller blader, og eggene klekkes etter kort tid. Det er tre larvestadier, og den utvokste larven spinner en silkekokong som den tilbringer vinteren i. Den forpupper seg der påfølgende vår, og puppetiden varer noen få uker. Voksne dyr kan finnes på vingene i en lang periode, fra midt i april til sist i oktober. Arten har flere generasjoner i året, i hvert fall i Danmark, og da sikkert også hos oss.

Utbredelse

I Norge er W. subnebulosus er funnet nord til Nordland, men den er ikke vanlig. Arten har en sørlig utbredelse i Sverige og Finland, og er vidt utbredt i Danmark. Den finnes ikke i Island. Utenfor Norden er den registrert i det meste av Europa, og dessuten i Lilleasia, Nord-Afrika, på Madeira og Azorerne, samt i Nord-Amerika. Den kjennes også fra New Zealand, hvor den tilsynelatende er innført.