Wesmaelius ravus er en sterkt furutilknyttet nettvinge, i likhet med flere andre.

Kjennetegn

Hodet er svart, unntatt bakhodet, som er brunt, og forkroppen er mørkebrun med bred, kremhvit midtstripe. Bakkroppen er blekt brungrå. Forvingemembranen er grå med et brunt skjær, nesten helt uten flekker eller skygger. Lengderibbene hvitaktige med regelmessige, gråbrune lengdestreker. Bakvingene er brungrå. Beina er bleke. Forvingelengde 6–8,5 mm.

Forvekslingsarter

W. ravus kan særlig forveksles med W. nervosus, W. malladai og W. subnebulosus, kanskje særlig sistnevnte, se detaljer under W. malladai og i bestemmelsestabellen.

Levevis

Arten er knyttet til bartrær, nesten utelukkende furu, og foretrekker varme biotoper. Det er flest funn i fjellområder. Den er ofte funnet i de øvre delene av trærne. Svært ofte finnes den (sørover i Europa) sammen med gulløyet Crysopa dorsalis.

Livssyklus

Voksne dyr flyr i perioden mai–september.

Utbredelse

W. ravus er funnet på kun tre lokaliteter i Norge, to i Telemark og én i Hordaland. Den er også meget sjelden i Sverige (ny for Sverige i 1985) og Finland, og den mangler i Danmark og Island. Arten er beskrevet fra Storbritannia, og er ellers utbredt, men sjelden, i Europa og Lilleasia.