Wesmaelius quadrifasciatus er en stor og meget karakteristisk bladlusløve.

Kjennetegn

Hode og forkropp er mørkebrune med en kontrasterende gul eller lysebrun midtstripe. Forvingene fremstår som spraglete. Forvingens costalfelt er bredt. Radius har normalt fire sidegrener, men eksemplarer med tre eller fem grener forekommer ganske ofte, og av og til, som det også er tilfellet hos dens nære slektning W. concinnus, er antallet forskjellig på de to forvingene. Mellom de to innerste sidegrener finnes en tverribbe. Bakvingene er klare med mørke ribber. Forvingelengde 7–12 mm.

Forvekslingsarter

W. quadrifasciatus skal egentlig kun kunne forveksles med sin nære slektning W. concinnus, da det kun er disse to som har en tverribbe mellom de to innerste sidegrenene fra radius. De to er imidlertid lette å skille, da W. concinnus har hode og forkropp ensfarget okergule, mens W. quadrifasciatus har tydelig gul eller lysebrun midtstripe. Forvingene hos W. quadrifasciatus er dessuten spraglete med mørke skygger og tegninger. Hos W. concinnus er de mer ensfargete. Overflatisk kan små eksemplarer av W. quadrifasciatus dessuten minne om Hemerobius atrifrons, som har noenlunde likartete, spraglete vinger, men som mangler tverribber fra radius’ sidegrener i forvingene.

Levevis

Arten lever på bartrær, først og fremst lerk sørover i Europa, men det er usikkert om den er knyttet til det i Norge. Den kan treffes i både natur- og plantasjeskog, særlig i solvarme skogkanter og kantkratt. Arten er meget lokal, men den kan av og til opptre i stort antall. Både larver og voksne er rovdyr som lever av små insekter og andre småkryp. Alle stadier kan bankes ned fra trær og busker, av og til mange individer fra samme gren. Arten kommer også til lys.

Livssyklus

Hunnen legger eggene i sprekker i bark eller mellom skjellene ved roten av lerketrenåler. Eggene overvintrer, hvilket er uvanlig blant våre nettvinger. Eggene klekkes om våren, og larvene oppholder seg mellom barnåler. Det er tre larvestadier, og når siste stadium er utvokst, spinner den en silkekokong som den forpupper seg i. Kokongen måler ca. 6 x 3,5 mm. Puppetiden varer noen få uker, og de voksne kan finnes på vingene fra juni til midt i august. Det er én generasjon i året.

Utbredelse

W. quadrifasciatus har en vid, men noe spredt forekomst i Norden (utenom Island), og den må regnes som relativt sjelden. Utenfor Norden er arten utbredt i Mellom-Europa og Storbritannia.