Chrysopa dasyptera er i Norden kun kjent fra Finland.

Kjennetegn

Dette er en liten gulløye. Hovedsakelig er den ensfarget grønn. På hodet har den en liten, mørk flekk mellom antennefestene, og det er også en ganske stor flekk på kinnet (gena) og en liten på clypeus, mens bakhodet (vanligvis) er uten svarte flekker, dvs. svake eller diffuse flekker kan forekomme. Antennene er gulaktig grønne, men andre segment (pedicellus) har mørk ring. Forkroppen er grønn med svarte hår. På vingene er costa uten en mørk flekk ved basis og vingeribbene, inklusive tverribbene i costalfeltet, er grønne. Vingemerket (pterostigma) er tydelig markert, men også det er grønt. Det er nokså lange, mørke hår på ribbene. Forvingelengde ca. 8–10 mm, men ser ut til å kunne være større lenger sør – et polsk dyr er f.eks. 13,8 mm.

Forvekslingsarter

C. dasyptera har flest karaktertrekk til felles med C. pallida, men sistnevnte er en betydelig større art, som også har mørke tverribber i costalfeltet. Ellers er det Dichochrysa-artene den likner mest, men disse har en liten brunaktig flekk ved basis av costa, og eventuelt Cunctochrysa albolineata, som mangler mørk flekk mellom antennene.

Levevis

Leveviset til denne arten er i stor grad ukjent, men den ser ut til å i hovedsak være knyttet til gammelskog/urskog. Den er oppgitt å skulle være tilknyttet gressaktige planter. I Finland er den imidlertid registrert både på soleksponert ruderatvegetasjon og på soleksponerte veikanter med glissen gras- og urtevegetasjon ispedd lave, unge løvtrær som holdes nede ved kantslått (hvilket definitivt ikke faller inn under kategorien urskog).

Livssyklus

Larveutviklingen er ukjent. De voksne flyr i hovedsak i juni og juli. Alt tyder på at det er bare én generasjon i året i Mellom-Europa, mens det er to generasjoner i året i deler av Russland. Antall generasjoner i Finland er ikke kjent.

Utbredelse

Arten er i Norden kun kjent fra sørøstlige Finland, hvor den er funnet på flere lokaliteter, de fleste tett ved grensen til Russland. Ellers finnes den i Russland, Polen, Romania og muligens Ungarn, og videre østover i bl.a. Kasakhstan og Mongolia.