Bruntvannskreps er en strandlevende makrofiltrator som er mest vanlig i sure humøse vannforekomster. Siden den er svært forsuringstolerant er den brukt som indikatorart i forsuringssammenheng.

Nøkkelkarakterer

På grunn av sitt spesielle utseende er bruntvannskreps Acantholeberis curvirostris lett å artsbestemme. Det karakteristiske hodet, som utgjør en tredjedel av dyret, er bøyd ned og fram, og ender i en tilnærmet spiss snute. Herfra forsetter den lange og spektakulære antennen bakover mot ryggskjoldet som er omtrent like høyt som langt. Ut fra ryggskjoldet stikker bakkroppen fram. Denne har en kort klo besatt med små tenner og med et par kraftige pigger ved basis. Mens unge individer har en lys grågrønn farge, er voksne individer mørkegrønne, ofte med islett av en gulbrun farge.

Hunn: Lengde 0,9–2,0 mm

Hann: Lengde 0,6–1,2 mm

Økologi og utbredelse

Bruntvannskreps er en strandlevende makrofiltrator som er funnet i 16 % av vannforekomstene og er vidt utbredt i Norge. Den er mest vanlig i sure humøse lokaliteter og er vurdert til å være svært forsuringstolerant. Den er derfor brukt som indikatorart i forsuringssammenheng. Ved pH<5,0 er den funnet i mer enn halvparten av de undersøkte vannforekomstene. De fleste av disse ligger mellom 300 og 1000 moh. og består av dammer og småvann, ofte omgitt av torvmose.