Denne seksjonen inneholder på verdensbasis bare en eneste art: huldretorvmose S. wulfianum. Kjennetegnene gitt for arten gjelder derfor også for seksjonen. Den har en sirkumboreal utbredelse på den nordlige halvkule med forekomster  i Europa, Asia og Nord-Amerika, og er også funnet på Grønlands vestkyst.