Papirveps står i en mellomstilling blant underfamiliene av stikkeveps, både når det gjelder morfologi og levesett. De bygger bol uten beskyttende yttervegger og har ingen arbeidekaste. Gruppen dominerer i tropiske strøk og har bare én hjemmehørende art hos oss.

Papirveps har, som de sosiale stikkevepsene, enkle klør på tarsene, doble sporer på mellomleggene og glatt overflate på mandiblene. Første bakkroppsledd avsmalner mot mellomkroppen, slik som hos murerveps. Unikt for papirvepsene er at munnskjoldet er trukket ut i en spiss midt på framkanten.

I tropiske strøk er papirveps den største underfamilien av stikkeveps. Gruppen er også vanlig i Middelhavsområdet, der arter som Polistes dominula kan være svært tallrik i urbane områder. I Norge forekommer kun én hjemmehørende art av papirveps, men i tillegg er to fremmede arter er påtruffet i Norge. På verdensbasis finnes nærmere 1100 arter av papirveps (Rasool et al. 2018).

Papirvepsenes bol skiller seg fra de sosiale stikkevepsene på at de mangler et beskyttende skall rundt yngelkammeret. Det finnes ingen arbeidekaste hos papirveps, men et nytt bol starter gjerne ved at flere søsken blant hunnveps går sammen om å lage et bol. Det utvikler seg et hierarkisk forhold mellom søstrene slik at én av dem dominerer og fungerer som dronning.