Gittermoseslekta Cinclidium tilhører tornemosefamilien Mniaceae. Gittermoseslekta består av fire arter og alle finnes i Norge med Svalbard. Alle artene har en nordlig utbredelse, og de forekommer i arktisk-alpine områder. To av artene går ned i den boreale vegetasjonssonen. Myrgittermose forekommer i tillegg helt sør i Sør-Amerika. Artene vokser helst på intermediær til rik myr, ved kilder eller på fuktig jord langs bekker og elver.

Gittermosene er gjerne opp til 10 cm lange og stengelen er rødlig til brun, dekt med brune rhizoider. Bladene er grønne, gulgrønne, rødbrune eller nesten svarte når de blir gamle. Bladene har en kraftig nerve og bladlist, uten tenner, som er spesielt tydelig siden fargen ofte er noe mørkere enn bladplata. Bladlist av 2–4 rader med avlange celler, 1–2 cellelag tykk, bladkanten er plan til kraftig nedbøyd. Bladformen varier fra elliptisk oval, spatelformet eller nesten sirkulær. Bladspissen er kort med butt eller skarp spiss eller lang smal spiss, nerven stopper i bladspissen eller er utløpende. Spesialisert vegetativ formering er ikke kjent. To av artene er særbu og to er sambu. Sporofytten har en 1,5–7 cm lang gul til rødlig stilk. Sporehus er hengende, ovalt til nesten rundt og brunt når det har modne sporer. Det indre peristomet er sammenvokst, kuppelformet og lengre enn de ytre peristomtennene. Sporene er forholdsvis store 25–70 µm.