Fuktige skudd på berg, skuddspissene er grønne, men ellers er fargen svartaktig.

Kystblæremose kjennetegnes av de store runde bukbladene som er rundt 4 ganger så brede som stengelen. Arten har også en nokså karakteristisk svartrød farge som man med litt erfaring kan kjenne igjen. Arten vokser spredt i kyst- og fjordstrøk på Vestlandet og foretrekker noe rikere berggrunn.

Kjennetegn

Skudd sett fra undersiden, bukbladene er store og mye bredere enn stengelen. Lilleloben er relativt liten.

Kystblæremose er en rødgrønn til svartrød, ganske stor blæremose med karakteristiske store runde bukblader. Bukbladene har ingen innskjæring og alle blader mangler ocelli (forstørrede celler). Dette skiller arten fra den noe like arten matteblæremose. Kystblæremose har ofte i tillegg en ganske karakteristisk rødsvart farge som man med litt erfaring klarer å skille ut arten på. Den vokser ofte sammen med andre blæremoser. Arten forekommer ofte sparsomt på lokalitetene.

Økologi

Arten vokser løst festet på loddrette bergvegger. Den er i litteraturen oppgitt å trives best på fattige berg, men ny erfaring med arten fra Norge viser at mange forekomster er knyttet til rikere berggrunn.

Utbredelse

Arten er utbredt i kyst- og fjordstrøk på Vestlandet. I tillegg finnes arten på noen lokaliteter i indre Telemark. I dette området er imidlertid arten ikke sett siden 1936.

Forvekslingsarter