Kystblæremose.

Kystblæremose kjennetegnes av de store runde bukbladene som er rundt 4 ganger så brede som stengelen. Arten har også en nokså karakteristisk svartrød farge som man med litt erfaring kan kjenne igjen. Arten vokser spredt i kyst- og fjordstrøk på Vestlandet og foretrekker noe rikere berggrunn.

Kystblæremose Frullania jackii Gottsche
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.