Kombinasjoner av SV Snødekkebetinget vekstsesongreduksjon og KA Kalkinnhold gir opphav til totalt 11 grunntyper, hvor kombinasjonen av navnene til disse beskriver grunntypen. I tillegg gir KI Kildevannspåvirkning opphav til tre grunntyper.