Torvmark med liten torvproduserende evne, dominert av levermose- eller lavarter eller lite vitale eller lite produktive torvmosearter slik at lite eller ingen ny torv akkumuleres. Også kalt regressivt myrsystem.