Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  R regulerende forstyrrelse
 • Romlig skala
Basistrinn
 • TE-0 torvakkumulering
  TE-¤ torvakkumuleringsstillstand
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet