Torvmark med stor torvproduserende evne, dominert av produktive torvmosearter (Sphagnum spp.) som bidrar til akkumulering av ny torv. Også kalt progressivt myrsystem.