Nordblåvannymfe er en lyseblå blåvannymfe med kraftige mørke strektegninger. Den finnes spredt over det meste av landet.

Størrelse

Hann av nordblåvannymfe Coenagrion johanssoni. Arten er vår minste Coenagrion-art. Begge kjønn kan skilles fra andre norske arter på de langsgående svarte strekene på bakkroppen i overgangen til buksiden. Hannen har en U- eller Y-formet tegning på det andre bakkroppsleddet.

Kroppslengde 21–26 mm, vingespenn 30–40 mm.

Kjennetegn

Arten er den minste av våre Coenagrion-arter. Begge kjønn er svarte og lyseblå, og bakkroppsleddene har karakteristiske svarte sidestreker i overgangen mot buksiden. Hannen har grønne øyne. Hannens andre bakkroppsledd har en bred U- eller Y-lignende svart tegning med svært smal "stett". Hunnens bakkropp sett ovenfra er overveiende svart med blå tegninger på ledd 9 og 10.

Forvekslingsarter

Arten kan skilles fra andre arter i slekten Coenagrion på den beskjedne størrelsen og på bakkroppens tegninger, først og fremst de svarte langsgående strekene i overgangen mot buksiden. Også fagerblåvannymfe C. pulchellum og sørblåvannymfe C. puella har svarte strektegninger på siden av bakkroppen, men disse sitter høyere opp, og hannene hos disse artene har blå øyne. De lyse flekkene i bakhodet er pæreformede.

Totalutbredelse

Nordblåvannymfe Coenagrion johanssoni i paring. Hannen øverst. Begge kjønn har blå grunnfarge.

Arten er utbredt i Skandinavia utenom Danmark, og østover inn i Russland til Sibir.

Utbredelse i Norge

Arten finnes på Østlandet og Sørlandet så langt nord som Hedmark og så langt vest som Agder. Videre finnes den fra midtre del av Møre-og Romsdal til Trøndelag, og spredt videre i Nordland, Troms og Finnmark til Sør-Varanger.

Levested og økologi

Arten opptrer lokalt ved næringsfattige skogsvann og myrer. Nymfens levesett er ukjent. Det samme er utviklingstiden.

Flyvetid

Juni til august.