Bladvepsene (Tenthredinidae) utgjør den største familien planteveps (Symphyta). Over 6000 arter er kjent globalt (Taeger et al. 2010). Familien deles inn i seks underfamilier (Allantinae, Blennocampinae, Heterarthrinae, Nematinae, Selandriinae og Tenthredininae). Alle underfamiliene er representert i Norge, hvorav Nematinae er den mest artsrike.

Bladvepsene er fra noen få millimeter til nesten 1, 5 centimeter store insekter. De fleste artene er under 1 centimeter store. Mange er svarte eller mørke med få lyse partier, ofte bare begrenset til ben, munndeler og bakkroppspiss, men mange arter er også svært fargerike og vakre insekter. Særlig gjelder dette for underfamilien Tenthredininae. Identifisering av bladveps krever for de fleste gruppene tilgang til en god lupe samt eksaminering av genitalier. Mange arter kan med det blotte øyet se svært like ut, mens de i virkeligheten både kan tilhøre ulike arter eller sågar ulike arter i forskjellige underfamilier. De fleste artene er monofage, eller de går på noen få nærstående plantearter (figur 1). Enkelte er derimot svært polyfage, og det finnes eksempler på arter som er beskrevet å kunne gå på vidt forskjellige planter som bregner (Polypodiopsida) og vier (Salix).

Figur 1

Eurhadinoceraea ventralis (Tenthredinidae, Blennocampinae) er eksempel på en art som kun er knyttet til planter innen slekten Clematis (klematisslekta). E. ventralis er sannsynligvis introdusert til Norge. Blåbærstien, Nesodden, Akershus, Norge, 25.05.2013.

Vimeo video: Athalia sp.

Athalia sp. (Tenthredinidae ). Aremark, 17. juli 2015.

Referanser

Taeger A, Blank S og Liston AD (2010). World Catalog of Symphyta (Hymenoptera). Zootaxa 2580, 1–1064.