Skall

Det tykke skallet er utvendig og har vanligvis en pærelignende til oval form sett ovenifra. Det tynne ytre laget as skallet (periostrakum) er ofte synlig og kan variere fra gult til hvitaktig; selve skallet er hvitt. Åpningen er stor og den øvre kanten vrir seg mot toppen  av skallet (apeks) og former en kopp, kanten stekker seg sjeldent forbi apeks. Skallet har et mønster bestående av tynne til medium store vekstlinjer og spirallinjer som består av små runde til ovale fordypninger som er adskilt av små mellomrom. Størrelsen av skallet varierer mellom 11–41,2 mm.

Kropp

Kroppen er hvit eller gul. Hodeskjoldet er bredt. Foten har sideforlengelser (parapodial fliker) og mantelen har forlengelser under sneglen (pallial flik).

Anatomi

Det hannlige reproduksjonssystemet, målestokk = 5 mm.

Raspetungen (radula) består av en indre sidetann på hver side og en midttann (rachidie). Sidetennene er kurvet med en bred base og enkel dentikulasjon, disse kan mangle helt eller forekomme i en eller to rader. Midttannen har to til tre fliker på framenden, disse kan være avrundet eller triangulære. Midttannen har en base med en triangulær utvekst mot bakenden. Kråsen (tyggemagen) inneholder tre kråsplater av ulik størrelse. To av disse danner et par og kan variere i form fra bønneformet til mer kvadratisk. Den single platen er mindre enn de to andre platene. Det hannlige reproduksjonssystemet består av et sylinderformet peniskammer, som bærer en blindsekk, og en sylinderformet prostata.  Prostata er avrundet i toppen og smalner til en prostatatube som kobles til peniskammeret nær blindsekken på peniskammeret. De indre veggene av peniskammeret er dekket av myke kammer (rander). Prostata er fylt med et svampaktig vev. Prostata ligger ofte til venstre for det fremre fordøyelsessystemet, som prostatatuben omkranser før den treffer peniskammerets høyre side.

Økologi

Forekommer på dyp fra 264–2730 m. Denne arten spiser foraminiferer, som ofte blir slukt sammen med sand og gjørme.

Utbredelse

Denne arten er amfiatlantisk og finnes i Øst Atlanteren fra Norge, Island, Færøyene og sørover mot de Britiske øyer og Middelhavet. I Vest Atlanteren finnes arten fra Grønnland, østkysten av Nord Amerika, Antillene og Sargassohavet.

Referanser

Eilertsen ME og Malaquias MAE (2013). Systematic revision of the genus Scaphander (Gastropoda, Cephalaspidea) in the Atlantic Ocean with a molecular phylogenetic hypothesis. Zoological Journal of the Linnean Society 167(3): 389-429. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zoj.12013/abstract. DOI: 10.1111/zoj.12013.