En sjelden art som kun er påvist på et fåtall plasser i varme skogkanter på Østlandet. Den er aktiv på våren i mai og parasitterer murerbier (Osmia). Chrysura-artene er enkle å kjenne igjen på at de mangler tenner på siste ryggledd. Bakkroppens punktering hos Chrysura radians er grovere og mindre tettsittende enn hos Chrysura hirsuta.