En relativt sjelden art som er mest tallrik i varme skogsområder på Østlandet. Vertsart i Norge er trolig murervepsen Symmorphus crassicornis. Ikke mulig å feilbestemme på grunn av den utbredte blå tegningen på bakkroppen som omfatter første ledd på hunnen og i tillegg nesten hele andre ledd hos hannen.

For more information, please see the English species page