En relativt sjelden art som er funnet spredt i sandområder på Østlandet. Vertsart i Norge er trolig Dryudella pinguis. Arten er relativt grei å identifisere på punktur og farge.