Vingespenn

36-40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Libanon, Irak og Kaukasus, mot øst til midtre deler av Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Rana i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på løvtrær og busker, også på røsslyng.

Flyvetid

Ultimo august - primo oktober.

Økologi

I skog, kratt og hager.