Vingespenn

25-28 mm.

Kjennetegn

Skilles fra broket engfly og rettlinjet engfly ved å ha tydelige ribbestreker på ytre mellomlinje, og ved at denne linjen nedenfor midten danner en tydelig bue inn i midtfeltet.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Iran og Turkestan, østover til Altaj i det sentrale Sibir. Innført til Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og Østlandet. Sjelden på Vestlandet nord til Sogn.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På åpne steder.