Vingespenn

62-70 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Første gang funnet i Norge i Oslo i 1997. Siden funnet noen få ganger i Østfold.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

August - primo september.

Økologi

I eikeskog.