Vingespenn

19-21 mm.

Kjennetegn

Vingene er grønne, men grønnfargen falmer raskt, til en viss grad også hos levende dyr. Framvingen har to hvitaktige tverrlinjer, bakvingen har én. Frynsene er hvitaktige.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til fjellene i Sentral-Asia. På grunn av tap av egnede levesteder er arten i tilbakegang i Europa.

Utbredelse i Norge

Svært lokal på Østlandet nord til Sør-Odal i det sydlige Hedmark. På Sørlandet kjent fra Tromøy i Arendal. Arten trues av grøfting av myrer i lavlandet.

Unge stadier

Larven lever fra juni til september på røsslyng, av og til på andre planter som bjørk (Betula), hagtorn (Crataegus) og Salix-arter (selje, pil, vier). Puppen overvintrer.

Flyvetid

Ultimo mai - juni.

Økologi

På lavereliggende lyngheier, magre tørrenger og myr. Sommerfuglen er aktiv om natta, men kan også lett skremmes opp om dagen.