Vårsilkebie er en stor art som gjør mye ut av seg der den kan hekke i svære kolonier i sandtakene på Østlandet om våren. Den har nå blitt vanlig mange steder og besøker flere arter av vårplanter, men først og fremst selje. Den kan minne om en honningbie.