Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v, s-[KA·d|c]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v, s-[KA·f|e]
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T8-C-3 fugletopp
v
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
v
T3-C-4 intermediær leside
v, s+[UF·c|d], s+[KA·d|c]
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
v
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
s+[KA·d|c]
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
v
Se fler