Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 477
Limniske 28
Terrestriske 0
Marine 449
Antatt antall uoppdagede arter 185
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder