Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v, s-[SV·b|c]
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
m, v*, s-[SV·b|c],t¤[KA·bc]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v*, s-[SV·b|c],s+[KA·e|f]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s-[KA·b|a]
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
s+[KA·e|f]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s-[KA·g|h]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s-[KA·g|h]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
s-[SV·b|c]
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
m, v
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s*[SV·d|e]
10