Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s+[SV·b|c],s*[KA·f|e]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s+[SV·b|c]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
s-[KA·f|e]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
m
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
s*[KA·f|e]
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v*, s*[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v*, s*[KA·f|e],s+[UF·e|f]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s*[KA·f|e]
7