Fremmede arter regnes som en stor trussel mot naturmangfoldet både i Norge og på verdensbasis.

Mink, kanadagås, havnespy og hagelupin er eksempler på fremmede arter som er etablert i Norge, og som har en negativ effekt på naturmangfoldet. I Norge er det Artsdatabanken som har ansvaret for å vurdere hvilke negative effekter fremmede arter kan ha på naturen. 

YouTube video: Filmen om havnespy

Japansk sjøpung er et kolonidannende sekkdyr som danner tette matter som enten kan være flate eller dryppende. Arten ble første gang funnet ved Stavanger i 2020. Siden har den blitt registrert flere steder langs kysten og spres mest sannsynlig til nye områder som påvekst på fartøy.

Fordypningsstoff