Generelle spørsmål sendes til postmottak@artsdatabanken.no

 

Artsdatabanken har ikke kapasitet til å bistå med artsbestemmelser. Om du trenger hjelp med dette, se https://www.sabima.no/spor-en-ekspert/ for nyttige lenker.

 

Einar M. Hjorthol – direktør

Åslaug Mostad – pressekontakt
 

Team kart og risikovurderinger

Arild Lindgaard – leder

Øyvind Bonesrønning – Natur i Norge (NiN), Økologisk grunnkart

Snorre Henriksen – rødlister for arter og naturtyper

Olga Hilmo – fremmede arter

Knut Anders Hovstad - Artskart

Siri Hånes Langen - rødliste for arter, fremmede arter

Toril Loennechen Moen – Artsobservasjoner, artsnavn 

Ane Marlene Myhre  - rødliste for arter, fremmede arter

Team arter og naturtyper

Ingrid Ertshus Mathisen –  leder

Eveliina Kallioniemi  –  Egenskapsbank

Wouter Koch – Arter på nett, åpne data

Hauk Liebe - Artsprosjektet

Stine Svalheim Markussen – Artsprosjektet

Tiril Myhre Pedersen – Artsnavnebase

Anne Britt Storeng – Natur i Norge (NiN), kartleggingsveiledere  

Åslaug Viken –  Arter på nett

IT-teamet

Stein Arild Hoem – leder  

Even Hauge Juberg

Dana Music  

Helene Engeness Mørk 

Svetlana Naumova

Bo Søndergaard Olesen

Arvid Pedersen

Bjørn Reppen

Helge Sandmark

Kommunikasjonsteamet

Åslaug Mostad – leder

Tove Rimestad – nettmedarbeider

Åshild Stolsmo Viken – grafisk designer

Skjalg Woldstad – nettredaktør
 

Administrasjonsteamet

Nils Valland – leder

Else Johanne Svorkås – HR, administrasjon, økonomi

Kristin Yttervik – økonomi, administrasjon, HR