Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v*, s+[KA·f|e]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s+[SV·b|c],s+[KA·d|c]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
m
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s+[SV·b|c],t¤[KA·fg]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s+[SV·b|c]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s-[KA∙h|g]
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
m
T3-C-4 intermediær leside
v, s*[UF·c|d], s+[KA·d|c]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s+[KA·d|c],s+[UF·e|f]
10