Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-3 sterkt intermediære og litt kalkrike myrflater
v, s*[KA·e|d]
V1-C-7 sterkt intermediære og litt kalkrike myrkanter
v, s*[KA·e|d]
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
v