Kroktorvmose.

Kroktorvmosen er en liten, friskt oransjefarget torvmose med tydelig krøkte greiner i hodet. En vanlig art på noe rikere myr.

Kroktorvmose Sphagnum subsecundum Nees
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.