Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 18
Limniske 0
Terrestriske 18
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 7
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.