Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 127
Limniske 0
Terrestriske 127
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 23
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.