Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 89
Limniske 26
Terrestriske 0
Marine 63
Antatt antall uoppdagede arter 111
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.